ReadyPlanet.com
dot
dot
พ่อแม่ครูอาจารย์
dot
bulletหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
bulletหลวงตามหาบัว
bulletหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
bulletหลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต
bulletมิลินทปัญหา
dot
บทสวดมนต์
dot
bulletทำวัตรเช้า
bulletทำวัตรเย็น
bulletอิติปิโส
bulletเมตตัญจะ
bulletอัปปะมาโณ
bulletบทสวดต่อจากพาหุง
bulletธรรมจักร
bulletยังกิญจิ
dot
วัดที่ยังต้องการ การบูรณะ
dot
bulletวัดภูแกลบ
dot
แผนที่ไปวัด
dot
bulletวัดพระราม9 กาญจนาภิเษก
bulletวัดบางแก้วผดุงธรรม
bulletวัดป่าสันติพุทธาราม
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot
bulletPrivacy Policy
bulletทัวร์สังเวชนียสถาน
บ้านเรือนไทย

บ้านเรือนไทย

        บ้านเรือนไทย เป็นเรือนพักรับรองสำหรับพระภิกษุสงฆ์  ก่อตั้งโดยคุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (จำลอง) ขนาด 39 นิ้ว และจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ และ เกศา ของครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระธาตุ ที่เกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายหลวงปู่สอ พันธุโล ที่เกิดขึ้นขณะยังดำรงขันธ์ให้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

   นอกจากนี้ ทางบ้านเรือนไทย มักมีการนิมนต์ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐาน มาพักเป็นประจำ ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ชอบ, หลวงปู่เทสก์ และต่อมาถึง หลวงปู่สอ, หลวงตาแยง โดยสามารถสอบถามการมาของ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ได้ตามเบอร์โทรบ้านเรือนไทย 02-514-1797 และเบอร์ คุณลุงคำปัน 087-9288813 ครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ บ้านเรือนไทย

บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว

ขอเชิญร่วมสร้าง และอันเชิญพระพุทธรูป

ขอเชิญร่วมสร้าง และอันเชิญพระพุทธรูปกลับสู่ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา (ประเทศอินเดีย) จำนวน ๒๕ องค์ (หน้าตัก ๓๐ นิ้ว, ฐานกว้าง ๔๑ นิ้ว) เพื่อประดิษฐานในวัด และโรงเรียนชาวพุทธ ตามรัฐต่างๆ ซึ่งขาดแคลนพระพุทธรูปสำหรับสักการบูชา โดยจะนำไปถวายที่สมาคมมหาโพธิ์ เมืองบังกาลอร์ (MAHABHODHI SOCIETY) ระหว่างเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๒

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีดังนี้
IMG001.jpg

๑.   เมืองบังกาลอร์ รัฐกรรณาตักกะ ๓ องค์

๒. เมืองไมซอร์ รัฐกรรณาตักกะ ๑ องค์

๓.  เมืองคยา รัฐพิหาร ๑ องค์

๔.  รัฐอรุณาจัลประเทศ ๗ องค์

๕. โรงเรียนชาวพุทธรัฐต่างๆ

ติดต่อบริจาค และสอบถามข้อมูล

๑.   พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม) วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐ โทร. ๐๘๖-๔๕๐-๔๓๐๑ ( 086-450-4301 )

๒. ลุงคำปัน ทวาศรี บ้านเรือนไทย กรุงเทพฯ โทร.๐๘๙-๐๓๓-๐๐๕๒ ( 089-033-0052 )

หมายเหตุ สำหรับพระพุทธรูปที่จะสร้างเพื่อนำไปถวายวัดในครั้งนี้จะเป็นพระพุทธรูปปางเดียวกัน ( คือพระพุทธชินราช ) ราคา ประมาณองค์ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ( พร้อมค่าจัดส่งโดยทางเรือ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.